AccessIT
Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)
AccessIT - Ηλεκτρονικά Μαθήματα
Συνεργασία με την Europeana - Ψηφιακά αποθετήρια για μικρούς οργανισμούς μνήμης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτουν στην διεύθυνση accessit.libver.gr ηλεκτρονικά μαθήματα με εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών και τη σύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana.

Τα μαθήματα διατίθενται δωρεάν, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες της πληροφόρησης, να επικαιροποιήσουν και συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και εκσυγχρονίσουν τους τρόπους διάθεσης του περιεχομένου τους. Η παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων καταγράφεται και οι επιτυχόντες στις ερωτήσεις της εξέτασης μπορούν να πάρουν κοινή βεβαίωση παρακολούθησης από τους δύο φορείς.

Με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας συνεργάζεται για την οργάνωση αυτών των ηλεκτρονικών μαθημάτων ο Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Προσοχή: Για να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα, απαιτείται εγγραφή στο σύστημα.

Συνεργασία με Europeana

Γενική περιγραφή
Το μικρό αυτό μάθημα απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να ετοιμάσουν το υπάρχον αποθετήριό τους για συνεργασία με την Europeana και να ξεκινήσουν μια τέτοιου είδους συνεργασία ως πάροχοι της Europeana.

Δομή Μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε 3 θεματικές ενότητες. Αυτές οι θεματικές ενότητες χωρίζονται σε 10 μαθήματα και υποστηρίζονται με κάποιες επιπρόσθετες πηγές. Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με ένα τεστ που σας επιτρέπει να ελέγξετε τις γνώσεις σας.

Απαιτήσεις
Οι συμμετέχοντες σε αυτό το μάθημα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις διαχείρισης μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης

Εργαλεία μαθήματος: 1. Γενικά για την Europeana
Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε περισσότερα για την Europeana, τους στόχους της, τον ρόλο της στην προώθηση της Ευρωπαϊκής πολιστικής κληρονομιάς καθώς και τις λειτουργίες της.
Μια πρώτη έκδοση της Europeana είναι διαθέσιμη on-line από τον Νοέμβριο του 2008. Αυτή την στιγμή το portal δίνει πρόσβαση σε εκατομμύρια αντικείμενα που προέρχονται από πολιτιστικά ιδρύματα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρώπης. Το πρώτο μάθημα περιγράφει τους στόχους και την διαδικασία ανάπτυξης της Europeana. Το δεύτερο μάθημα παρουσιάζει τις σημαντικότερες λειτουργίες της Europeana ενώ το τελευταίο εστιάζει στην αξία της συμμετοχής στη Europeana καθώς και στον ρόλο της στο μέλλον. Επιπλέον υλικό: 2. Εισαγωγή στην συσσώρευση μεταδεδομένων και το πρωτόκολλο Europeana Semantic Elements
Αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της συσσώρευσης μεταδεδομένων και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, θα μάθετε τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου OAI-PMH καθώς και το γιατί είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο.
Προαιρετικά μαθήματα 3. Ξεκινώντας μια σύνδεση με την Europeana
Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος θα βρείτε την περιγραφή των μοντέλων συνεργασίας και ανάκτησης δεδομένων που εφαρμόζονται σύμφωνα με το Content Strategy της Europeana. Θα δείτε επίσης τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να συνεργαστείτε με την Europeana. Στο τελευταίο μέρος παρουσίαζονται success stories που αφορούν την συνεργασία με την Europeana. Επιπλέον, θα μάθετε τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος συσσωρευτής κατάλληλος για το δικό σας περιεχόμενο. Προαιρετικά μαθήματα

Ψηφιακά αποθετήρια για μικρούς οργανισμούς μνήμης

Γενική περιγραφή
Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θα μάθετε πως να οργανώνετε και να διεκπεραιώνετε ψηφιακές δραστηριότητες σε μικρούς οργανισμούς μνήμης πχ σε μια δημόσια βιβλιοθήκη ή ένα τοπικό μουσείο Το μάθημα δείχνει πως να ψηφιοποιείτε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομίας, πως να τα ετοιμάζετε για online παρουσιάσεις και πως να τα περιγράφετε με τη χρήση μεταδεδομένων. Εκτός από το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, το μάθημα περιλαμβάνει επίσης πρακτικές οδηγίες που θα επιτρέψουν στους μικρούς οργανισμούς να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και να το διαθέσουν σε υπηρεσίες όπως η Europeana.

Μετάφραση του μαθήματος στα ελληνικά (doc)

Δομή μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα. Αυτές οι θεματικές κατηγορίες χωρίζονται σε 23 υποενότητες και υποστηρίζονται με κάποιες επιπρόσθετες πηγές. Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται με ένα τεστ που σας επιτρέπει να ελέγξετε τις γνώσεις σας.

Προϋποθέσεις
Οι συμμετέχοντες σε αυτό το μάθημα, πέρα από την γνώση που απαιτείται για τον χειρισμό αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν, πρέπει να έχουν και βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές και γνώση χρήσης διαδικτύου

Εργαλεία μαθήματος 1 Εισαγωγή στην ψηφιοποίηση
Αυτή η ενότητα εισάγει σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την διαδικασία ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς Σε αυτό το μέρος θα μάθετε γιατί η ψηφιοποίηση είναι τόσο σημαντική και ποιος είναι ο ρόλος ενός μικρού οργανισμού μνήμης στη διαδικασία της ψηφιακής συντήρησης. Βασικά διαγράμματα ψηφιοποίησης θα παρουσιαστούν επίσης για να σας δώσουν μια ιδέα για το τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθούν και να δημοσιευθούν ψηφιακές εκδοχές των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς στο Διαδίκτυο. 2 Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
Σε αυτήν την ενότητα θα δείτε τι είδους εξοπλισμός είναι απαραίτητος για να ψηφιοποιηθούν διάφοροι τύποι αντικειμένων πολιτισμού. Επίσης, θα μάθετε τι είδους λογισμικό μπορεί να είναι χρήσιμο για την ψηφιακή επεξεργασία τέτοιων αντικειμένων. Στο πρώτο μάθημα θα μάθετε για το βασικό εξοπλισμό ψηφιοποίησης πχ scanners ή σαρωτές, επίσης θα  παρουσιαστούν ψηφιακές μηχανές. Τα αποτελέσματα της σάρωσης μπορούν να απαιτούν κάποια επιπρόσθετη μεταχείριση για να αποκτήσουν την καλύτερη ποιότητα παρουσίασης και ανάκτησης, οπότε θα μάθετε επίσης και τι είδους λογισμικό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον χειρισμό εικόνας, κειμένου και οπτικοακουστικού υλικού. Στο τελευταίο μάθημα θα μάθετε πότε αξίζει να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό εργαστήριο καθώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι λογικό να βασίζεται κανείς σε εξωτερικούς (εμπορικούς) ψηφιακούς παρόχους που έχουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία. 3 Βασικές γνώσεις για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες
Αυτή η ενότητα μας εισάγει σε βασικές γνώσεις για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες Στο πρώτο μάθημα θα μάθετε για τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Επιπρόσθετα, θα αναλύσετε τη μελέτη περίπτωσης της δομής των ψηφιακών βιβλιοθηκών στην Πολωνία, για να δείτε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη σε τοπικό, επαρχιακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μερικά μοντέλα οργάνωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βάση σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αποκτώντας αυτή την γνώση, θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα αν αξίζει να δημιουργήσετε την δική σας ψηφιακή βιβλιοθήκη και εάν στην περίπτωσή σας η απάντηση είναι ‘ναι’, θα μπορείτε να μάθετε τι είναι απαραίτητο για να γίνει αυτό. Επιπλέον υλικό
Μετάφραση του μαθήματος στα ελληνικά (doc)

4 Κτίζοντας ψηφιακές συλλογές
Αυτή η ενότητα καλύπτει ένα εύρος θεμάτων που συνδέονται με την επιλογή των αντικειμένων για ψηφιοποίηση και online έκδοση και με τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών. Σκοπός του πρώτου μαθήματος είναι να εξηγήσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας καλής ψηφιακής συλλογής και πως μπορείτε να τα πετύχετε. Ανάμεσα σε έναν αριθμό θεμάτων που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα πιο σημαντικά σχετίζεται με τα Πνευματικά Δικαιώματα. Έτσι το δεύτερο μάθημα παρουσιάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με αυτά.
Μετάφραση του μαθήματος στα ελληνικά (doc)

5 Προετοιμασία ψηφιακών συλλογών με αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς
Η ενότητα αυτή περιγράφει τις πιο σημαντικές πτυχές της διαδικασίας προετοιμασίας ψηφιακών εκδοχών των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μαθημάτων θα μάθετε για το τι είδους εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Θα γίνει εισαγωγή σε κάποιες πρακτικές λύσεις χρήσιμες κατά την διάρκεια της προετοιμασίας ψηφιακών εκδοχών φωτογραφιών/πινάκων/αφισών (αντικείμενα βασιζόμενα σε εικόνες) και βιβλία/άρθρα εφημερίδων/αρχεία (περιεχόμενο κειμένου). Επίσης, θα μάθετε πώς να προετοιμάζετε την διαδικτυακή εκδοχή μιας οπτικοακουστικής εγγραφής καθώς και τρισδιάστατα αντικείμενα όπως γλυπτά. Το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας περιγράφει την έννοια του Πρωτότυπου Ψηφιακού Αντίγραφου και εξηγεί γιατί είναι τόσο σημαντικό για την ψηφιακή συντήρηση. 6 Περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων
Η ενότητα εισάγει την έννοια των μεταδεδομένων. Δείχνει γιατί τα μεταδεδομένα είναι σημαντικά, πως χωρίζονται και τι χρειάζεται να σκεφτεί κανείς όταν τα δημιουργεί. Το πρώτο μάθημα εξηγεί γιατί τα μεταδεδομένα είναι τόσο σημαντικά, εξηγεί τον ρόλο των διαφόρων τύπων μεταδεδομένων και μας εισάγει συνοπτικά σε σχήματα μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαφορετικούς τομείς. Τα επόμενα δύο μαθήματα επικεντρώνονται στα περιγραφικά μεταδεδομένα με έμφαση στην ανακάλυψη, την ερμηνεία και την επαναχρησιμοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το δεύτερο μάθημα παρουσιάζει κάποια παραδείγματα και καλές πρακτικές χρήσιμες για τη δημιουργία περιγραφικών μεταδεδομένων. Το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας επικεντρώνεται σε όρους του Dublin Core - ίσως το πιο γνωστό πρότυπο που σχετίζεται με τα περιγραφικά μεταδεδομένα.

Μετάφραση του μαθήματος στα ελληνικά (doc)
7 Δημοσίευση αντικειμένων online
Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε για μια σειρά θεμάτων που συνδέονται με τη δημοσίευση πολιτιστικών ψηφιακών αντικειμένων στο Διαδίκτυο. Το πρώτο μάθημα εξηγεί πόσο οι διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες λογισμικού βιβλιοθηκών σχετίζονται με την επεξεργασία ψηφιακών αντικειμένων online έκδοσης. Στο επόμενο μάθημα θα πάρετε μια ιδέα για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση ψηφιακών αντικειμένων. Τέτοιες δραστηριότητες είναι σημαντικές για να προσελκύουν τον τελικό χρήστη στην ψηφιακή βιβλιοθήκη, ειδικά στις περιπτώσεις μικρών οργανισμών μνήμης. Το τελευταίο μέρος είναι ένα είδος  λίστας με πράγματα που θα πρέπει να θυμάται κανείς πριν και μετά την δημοσίευση. 8 Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ψηφιακής βιβλιοθήκης
Αυτή η ενότητα θα καλύψει ζητήματα που συνδέονται με την αξιολόγηση της ψηφιακής βιβλιοθήκης από την πλευρά του τελικού χρήστη. Τα πρώτα μαθήματα καλύπτουν εργαλεία και δραστηριότητες απαραίτητες για την αξιολόγηση της χρηστικότητας Interface. Το δεύτερο μάθημα ασχολείται με μια άλλη σημαντική οπτική της χρηστικότητας της ψηφιακής βιβλιοθήκης – τις δυνατότητες ανάκτησης πληροφορίας, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση ποιότητας και συνοχής των μεταδεδομένων. Στο τελευταίο μάθημα θα μάθετε για την σπουδαιότητα της ανάλυσης της χρήσης της ψηφιακής βιβλιοθήκης. 9 Περίληψη ενότητας
Το τελευταίο μέρος παρουσιάζει περιληπτικά μια λίστα με τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της ενότητας. Θα δείτε πόσα πολλά πράγματα σας είναι οικεία και που μπορείτε να ψάξετε για επιπρόσθετη πληροφόρηση. Το τελευταίο μάθημα σας εισάγει στην Europeana και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ένα μάθημα αφιερωμένο σε αυτήν, με τον τίτλο «Συνεργασία με την Europeana».

AccessIT - Ηλεκτρονικά Μαθήματα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Παράλειψη Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 Σήμερα Thursday, 21 September 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30